TreasureRealm Banner

Ching Dynasty Coin of Sheng Tsu (1661-1722)


C269B Sheng Tsu (1661-1722)

Period: Kang Hsi (1661-1722)
Mint: Ho-nan

O

Coinage of Steady Prosperity

KANG HSI TUNG PAO

R  

Ho-nan

HO [in Manchu left, in Chinese right]

Chinese Coins | Ching Dynasty Coins