TreasureRealm Banner

Ching Dynasty Coin of Sheng Tsu (1661-1722)


C269B Sheng Tsu (1661-1722)

Period: Kang Hsi (1661-1722)
Mint: Shang-Tung

O

Coinage of Steady Prosperity

KANG HSI TUNG PAO

R  

Shang-Tung

DUNG [in Manchu left] TUNG [in Chinese right]

Chinese Coins | Ching Dynasty Coins