TreasureRealm Banner

Arabic coins of the Umayyad and Abbasid Caliphates


Umayyad Caliphate (40AH-132AH : 661AD-750AD)
Click to view listing of coins

 • Muavia I (40AH-61AH : 661AD-680AD)
 • Yazid I (61AH-64AH : 680AD-683AD)
 • Muavia II (64AH : 683AD)
 • Marwan I (64AH-65AH : 683AD)
 • Abd al-Malik (66AH-86AH : 685AD-705AD)
 • al-Walid (86AH-96AH : 705AD-715AD)
 • Sulayman (96AH-99AH : 715AD-717AD)
 • Umar II (99AH-101AH : 717AD-720AD)
 • Yazid II (101AH-105AH : 720AD-724AD)
 • Hisham (105AH-125AH : 724AD-743AD)
 • Walid II (125AH-126AH : 743AD-744AD)
 • Yazid III (125AH-126AH : 743AD-744AD)
 • Ibrahim (126AH-130AH : 744AD-748AD)
 • Marwan II (AH127-AH132 : 744AD-750AD)

Abbasid Caliphate (132AH-656AH : 750AD-1258AD)
Click to view listing of coins

 • Abul Abbas, Saffah (132AH-136AH : 750AD-754AD)
 • Abu Jafar, Mansur (136AH-158AH : 754AD-775AD)
 • al-Mahdi (158AH-169AH : 775AD-785AD)
 • Hady (169AH-170AH : 785AD-786AD)
 • Haroun al-Rashid (170AH-193AH : 786AD-809AD)
 • al-Amin (in Baghdad) (193AH-198AH : 809AD-813AD)
 • al-Ma'mum (in Merve, Baghdad from 198AH/813AD) (193AH-218AH : 809AD-833AD)
 • Motassim (218AH-227AH : 833AD-842AD)
 • Wathic (227AH-232AH : 842AD-847AD)
 • Motawakkil (232AH-247AH : 847AD-861AD)
 • Muntassir (247AH-248AH : 861AD-862AD)
 • Mustain (248AH-252AH : 862AD-866AD)
 • Mutazz (252AH-255AH : 866AD-869AD)
 • Mohtady (255AH-256AH : 869AD-870AD)
 • Mutamid (256AH-279AH : 870AD-892AD)
 • Mutadhid (279AH-289AH : 892AD-902AD)
 • Muktafy (289AH-295AH : 902AD-907AD)
 • Muctadir (295AH-320AH : 907AD-932AD)
 • Cahir (320AH-322AH : 932AD-934AD)
 • Radhy (322AH-329AH : 934AD-940AD)
 • Muttaky (329AH-333AH : 940AD-944AD)
 • Mustakfy (333AH-334AH : 944AD-945AD)
  Buyide Dynasty
 • Mutie (334AH-363AH : 945AD-973AD)
 • Taie (363AH-381AH : 973AD-991AD)
 • Cadir (381AH-422AH : 991AD-1031AD)
 • Caim (422AH-468AH : 1031AD-1075AD)
  Seljuks
 • Muctady (468AH-487AH : 1075AD-1094AD)
 • Mustazhir (487AH-512AH : 1094AD-1118AD)
 • Mustarshid (512AH-529AH : 1118AD-1134AD)
 • Rashid (529AH-530AH : 1134AD-1135AD)
 • Muktafy (530AH-555AH : 1135AD-1160AD)
 • Mustanjid and Mustadhy (555AH-575AH : 1160AD-1180AD)
  ---
 • Nasir (575AH-622AH : 1180AD-1225AD)
 • Zahir and Mustansir (622AH-640AH : 1225AD-1242AD)
 • Mustassim (640AH-656AH : 1242AD-1258AD)